Eksempler på projekter fonden har støttet

Udbetaling af projektstøtte og eksempler på resultater af støttede projekter

(Opgørelse pr. marts 2011)    

Se også rapport om resultater af fondens støtte til projekter i perioden 2003-2006.

Årstal og projekts overskrift

(tidspunkt for bevilling angivet i parentes)

Maksimalt støttebeløb fra Lille Vildmose-fonden

2003

1. Vildmarkssti , Egense friskole m.fl (December 2003)

20.000

2. "Smag på naturen" , Egensestøtten (December 2003). 
Se resultater af projektet ved at klikke her.

27.000

2004

3. Køb af skulptur + bronzeplade hos Leif indstrøm. (16.03.04)

35.000

4. Beklædningsdele til frivillige, Vildmoseforeningen. (marts 2004)
Se resultater af projektet ved at klikke her.

15.000

5. Spejderne i Sejlflod v/ Morten Hvilsom Larsen (maj 2004)
Se resultater af projektet ved at klikke her.

15.000

6. Lille Vildmose Efterskole v/Steen Thomsen (maj 2004)

50.000

7. Dunhammerens sommerudstilling (maj 2004)

10.000

8. Projekt ved Stejlgabet v/Anna-Lise Fruelund (Projekt ikke gennemført)

 

9. Jubilæumsbog v/ Verner Svinth (juni 2004)
Se resultater af projektet ved at klikke her.

10.000

10. Beplantning ved spejderhytte hos KFUM-spejderne i Mou (august 2004)

4.500

11. Kunstudstillingen "Efter Høst" (juni 2004)

14.000

12. Billedbogsprojekt – Udviklingsrådet
Se resultater af projektet ved at klikke her.

20.000

13. Remisen i Dokkedal - formidling (august 2004)
Se resultater af projektet ved at klikke her.

15.000

14. Bedsteforældre og børnebørn i Mosen – Frivillighedsformidlingen (september 2004). Se resultater af projektet ved at klikke her og avisudklip her og her.

10.000

15. Mosens aktivitetsdag d. 21. maj 2005 –
Hav, mose, fjord-gruppen

(Heraf tillægsbevilling på op til 4.938 kr. givet i maj 2005). 
Se resultater af projektet ved at klikke her.

44.938

16. Kultur i naturen (Lille Vildmose-fonden), (august 2004).
Se resultater af projektet ved at klikke her.

50.000

2005

17. Udflugt i mosen ved Tirsdagsklubben i Storvorde (februar 2005).
Se resultater af projektet ved at klikke her.

5.000

18. Hans Flou for ihærdig formidling af mosen gennem billeder og lyd (februar 2005)

10.000

19. Musik cd med musik ved Leif Lindstrøm og sang ved lokale kor (februar 2005)

10.000

20. Handicapvenlige sadler til heste i vildmosen, ved Hanna og Gert Andersen (februar 2005), læs mere her: Vildmoseheste.
Se resultater af projektet ved at klikke her.

42.000

21. Udgivelse af bog (projekt-ansøgningen er trukket tilbage)

 

22. Udgivelse af bog om Lindenborg Å (maj 2005).
Se resultater af projektet ved at klikke her og se appetitvækker fra bogen her.

6.980

23. Musikværk med 250 musikskoleelever fra de himmerlandske musikskoler (maj 2005).

15.000

24. Kunst på Vildmosecentret (maj 2005). 
Se resultater af projektet ved at klikke her.

50.000

25. Håndbog for guider i Lille Vildmose (maj 2005).
Se resultater af projektet ved at klikke her.

14.250

26. Sanghefte til Lille Vildmosecentret (maj 2005).

2.600

27. Værktøj til vedligeholdelse af Remisen i Dokkedal (august 2005) 15.000
28. Etablering af Naturskole/Vandrerhjem ved Lille Vildmosecentret (august 2005). Se resultater af projektet ved at klikke her. 50.000
29. Fjordens Aktivitetsdag (november 2005) Hav, mose, fjord-gruppen 40.000
30. Cykelsafari (november 2005), Dansk Cyklist Forbund. Se resultater af projektet ved at klikke her. 10.500
31. Udstopning af skarv (Foreningen "Skarven - Lille Vildmose"), (november 2005)

2.500

2006

32. Værktøj og formidlingsudstyr til Remisen (februar 2006)

17.000

33. Udgivelse af bog om livet på et husmandssted i Lille Vildmose 1900 -1989 (februar 2006)

3.000

34. Støtte til "Europæisk Nationalparkdag" i Lille Vildmose (april 2006).
Se resultater af projektet ved at klikke her.

4.515

35. Bedsteforældre og børn i Lille Vildmose, arrangeret af Frivillighedsformidlingen  (maj 2006). Se resultater af projektet ved at klikke her.

5.000

36. Foredragsrække om Lille Vildmose, v. AOF (maj 2006) 8.000
37. Tasker til legepatruljer (juni 2006) 4.500
38. Passagervogn til minitog i Lille Vildmose, v. Remisen (august 2006) 27.000
39. Stereolup og skærm til eksperimentarium, v. Lille Vildmosecentret (august 2006). Se resultater af projektet ved at klikke her. 10.000
40. Formidling af information om livet i Lille Vildmose, v. Lokalhistorisk Forening, (august 2006) 5.000
41. Mosens dag, v. Vildmoseforeningen, (august 2006) 15.000
42. Svanfolk-lejren - en lejr- og legeplads, v. KFUM-spejderne Kongerslev (december 2006). Se resultater af projektet ved at klikke her 10.000
43. Naturfilmfestival på Vildmosecentret, v. Vildmoseforeningen (december 2006). Se resultater af projektet ved at klikke her. 10.000
44. Elektronisk naturformidling gennem GPS, v. Lille Vildmosecentret (december 2006), Se resultater af projektet ved at klikke her. 30.000
45. Udsmykning med billeder på Storvorde Aktivitetscenter, v. Centerrådet for Storvorde Plejecenter (december 2006). Se resultater af projektet ved at klikke på følgende link: Tilbagemelding om resultater af projektstøtte - Storvorde Plejecenter 10.000
2007
46. Land Art - Kunsten i naturen, (februar 2007) 32.000
47. Koncert med Symfoniorkestret i mosen, (februar 2007). 
Se resultater af projektet ved at klikke her.
60.000
48. Værktøj til Remisen, v. Remisen (februar 2007) 47.000
49. Indsamling og formidling af insekter i Lille Vildmose, v. Esben Bøggild (maj 2007)

10.000

50. Lydanlæg til Lille Vildmose v. Lille Vildmosecentret (august 2007). Se resultater af projektet ved at klikke her. 10.000
51. Økobase/grejbank til Lille Vildmose v. Lille Vildmosecentret (august 2007). Se resultater af projektet ved at klikke her. 20.000
52. Erindringer om vor barndoms mose - udflugt i mosen, Mou Plejecenter (december 2007) 6.000
53. Udgivelse af rapporten "Fugle og dyr i Nordjylland" (december 2007) 12.000
54. Udgivelse af bog om Remisens historie, v. Remisen (december 2007) 20.000
55. Naturfilmfestival, v. Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark, (december 2007) 15.000
2008  
56. Udstoppede dyr til Lille Vildmose-centret, (marts 2008), Se resultater af projektet ved at klikke her. 20.000
57. Projektering af jernbane fra Vildmosecentret til omegnens natur, (marts 2008) 50.000
59. Bevægelsesbane ved lille Vildmosecentret (maj 2008). Se resultater af projektet ved at klikke på følgende link: Afrapportering om projektstøtte. 60.000
60. Børnebørn og bedsteforældre på tre dages tur i mosen (maj 2008). Se resultater af projektet ved at klikke på følgende link: Afrapportering om projektstøtte. 10.000
61. Fysiske hjælpemidler til brug for udstillinger (maj 2008) 15.000
62. Børnebog om Lille Vilma, udgiver Vildmoseforeningen, (august 2008). Se resultater af projektet ved at klikke på følgende link: Afrapportering om projektstøtte.  25.000
63. Bog om mennesker i mosen, udgivet af Hartvig Kjeldgaard (august 2008) 1.735
64. Kommunikationssupport til Vildmosecentret (august 2008). Afrapportering om projektstøtte 65.000
65. Udsigtsplads over Lille Vildmose v. Smidie (august 2008). Se resultater af projektet ved at klikke på følgende link: Afrapportering om projektstøtte. 7.500
2009  
66. Studietur for skoleelever i Lille Vildmose (november 2008) 3.000
67. Jubilæumsforestilling med Dunkelfolket på mosens dag (februar 2009).
Se resultater af projektet ved at klikke her.
15.000
68. Jubilæumsudgivelse af medlemsblad i Vildmoseforeningen (februar 2009) 20.000
69. Udvikling af forbedret hjemmeside for Lille Vildmosecentret (februar 2009) 20.000
70. Informationsmateriale om bane ved Lille Vildmosecentret (august 2009) 50.000
71. Børneaktiviteter på Lille Vildmosecentret (marts 2010) 20.000
72. Formidling af forskning om datering af egetræer i Lille Vildmose (marts 2010), Se resultater af projektet ved at klikke her. 15.000
73. Velfærdsfaciliteter for formidlingsaktive frivillige ved Remisen i Dokkedal (marts 2010) 5.000
74. Børneshow på Lille Vildmosecentret (marts 2011) 30.000

I alt maksimalt bevilliget støtte fra fonden

1.437.518