Om fonden

Formål

Vision, mission og værdier

Vedtægter

Bestyrelsen (læs her om bestyrelsens opgaver og hvilke personer der er repræsenteret i bestyrelsen for Lille Vildmosefonden)

Hvad støtter fonden

Læs her om hvordan du konkret kan søge fonden (ansøgningsskema, frister for at søge fonden, muligheder for hjælp og støtte til at søge fonden og meget mere)